راهنمای سایزبندی

با توجه به جدول راهنمای سایزبندی زیر، سایز لباس مناسب خود را پیدا وخریداری کنید.

دقت داشته باشید که اندازه‌های زیر، اندازه بدن شماست که مطابق با آن لباس سایز خود را می‌توانید انتخاب کنید. بنابراین این اندازه‌ها باید مطابق با سایز بدن شما باشد و  نه لباس‌ها. اندازه‌ها در هر لباس متناسب با فرم و فیت لباس متفاوت خواهد بود.

نحوه اندازه‌گیری دور کمر:

کاملا صاف بایستید و متر را دور باریک‌تری قسمت کمر (معمولا بالای ناف) بچرخانید. برای اینکه یک اندازه راحت و مناسب به دست آورید، یک انگشتتان را بین متر و کمر قرار دهید.

نحوه اندازه‌گیری دور سینه:

کاملا صاف باستید و متر را دور پهن‌ترین بخش سینه بچرخانید. توجه داشته باشید که متر را بیش از اندازه سفت و تنگ نپیچانید.

نحوه اندازه‌گیری عرض شانه:

شانه‌هایتان را کاملا صاف و باز قرار دهید، سپس متر را از یک شانه به شانه دیگر بکشید و اندازه بگیرید.

نحوه اندازه‌گیری کارور پشت:

کاملا صاف بایستید و با کمک فرد دیگری متر را از روی کمر از یک زیر بغل به یک زیر بغل دیگر بکشانید..

نحوه اندازه گیری قد آستین:

با دست صاف، متر را از روی شانه و بغل گردن روی بازوها و به سمت مچ دست بکشید.

نحوه اندازه گیری دور باسن:

کاملا صاف بایستید و متر را دور پهن‌ترین قسمت باسن بچرخانید.